Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Членство в Софийски ученически съвет

Малко информация:

Право на членство в СУС има всеки ученик в гимназиален етап, членуващ в Ученически съвет/Ученически парламент, функциониращ в училище на територията на Столична община и преминал процедурата за придобиване на членство.

Какви са правата на членовете на СУС?

На участие в дейността на СУС и работата на Общото събрание

На свободно изразяване на мнение по всички въпроси и проблеми, възникнали в процеса на работа

На участие в разработката и реализацията на проекти, програми и дейности, свързани със Организацията

На свободно изразяване на мнение по всички въпроси и проблеми, възникнали в процеса на работа

Да се кандидатира за пост в Управителния съвет при провеждането на избори. 

Да следи и изисква за точното изписване на взетите и отхвърлени предложения в протокола.

Да направи предложение по време на Общо събрание, което се предлага за гласуване от присъстващите при минимум три подкрепящи гласа;​​

Да внесе проектопредложение за разработка на различни инициативи и проекти с цел подпомагане развитието дейността на СУС

Какви са правата на членовете на СУС?

Да защитава правата на учениците и да съдейства ако те бъдат нарушени;

Да участват активно и да спомагат за развитието на Организацията;

Да присъстват на срещи на екипите и Общите събрания на СУС

Да разпространява дейностите на Софийски ученически съвет.​

Да спазват Устава и да се съобразяват с решенията на Общото събрание и Управителен съвет, стига те да са взети с мнозинство при гласуване и да са в съответствие със законовите норми действащи на територията на Република България;

Процедура за придобиване на членство:​

Станете част от СУС

Попълнете формуляра още сега!

Софийски ученически съвет

© 2023 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Създаден от Мартин Атанасов